Copyright © 2017 Chryssida - All rights reserved  -  privacypolicy

Regel vandaag nog uw vakantie op Kreta


Heeft u na het lezen van de informatie op onze website interesse gekregen in een vakantie op Chryssida?

Klik dan op de button hieronder om uw vakantie te boeken via TUI.

Boek uw vakantie

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.Chryssida.eu bezoekt.
1. Beheer
De website staat onder beheer van Chryssida.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Chryssida.eu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.Chryssida.eu zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
www.Chryssida.eu kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, waarvan www.Chryssida.eu denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.Chryssida.eu. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

4. Disclaimer
www.Chryssida.eu is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


5. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.Chryssida.eu zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
5a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.Chryssida.eu verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

7. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.Chryssida.eu kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.Chryssida.eu voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Privacy Policy